Szkolenia online

Moje Szkolenia „Plus Firma” adresowane są zarówno do firm, w których pojawił się problem z optymalizacją działań biznesowych opartych na analizie danych ilościowych i jakościowych. Warto podjąć temat obróbki danych masowych na potrzeby optymalizacji w firmie.

Pracuję bardzo elastycznie. Pod tym linkiem udostępniam terminy wolne na korepetycje – zapraszam do kontaktu w celu potwierdzenia terminu zajęć!

Nauczę dobrych praktyk oraz pomogę jak unikać najczęstszych popełnianych błędów – wszystko na podstawie mojego doświadczenia.

W lipcu 2021 nawiązałam współpracę z firmą VAVAtech. Dotychczas zrealizowałam poniższe szkolenie.

Termin szkoleniaTemat szkoleniaZakres szkolenia
20.-21.07.2021Wprowadzenie do modelowania ekonometrycznego z programem GRETLGretl

W przygotowaniu jest kurs pracy w programie Statistica! Zapraszam do współpracy

Przed zajęciami staram się dowiedzieć, jakie są potrzeby szkoleniowe klienta oraz jaki ma obecny poziom wiedzy. Wszystko to by pokazać jak można dostosować program szkolenia do wiedzy/umiejętności/potrzeb. Szkolenia uruchamiam gdy zbierze się grupa 3 uczestników.

Do każdego szkolenia posiadam sztywny plan klasycznego omówienia części wykładowej i praktycznej. Jednak: realizując moje szkolenia jestem otwarta na zmianę pod potrzeby autorskie kursantów. Pozwala to precyzyjniej efektywnie wybrać to, co jest najważniejsze w programie warsztatów do rozpoznanych potrzeb kursantów.

Szkolenia prowadzone w formie online mogą trwać w ustalonym czasie np. 4h po 60 minut z przerwą obiadową ustaloną wspólnie w grupie podczas szkolenia lub bezpośrednio przed nim.

Szkolenia mogą być przeprowadzane poprzez ustalony wspólnie komunikator, tj. np. Skype, Zoom, MS Teams, Google Meet. Każde spotkanie kończy się udostępnieniem linku do nagrania ze szkolenia – wygenerowanego rzecz jasna za jednomyślną wyłącznie zgodą uczestników. Rejestracja spotkania ma na celu ułatwienie powtórzenia omawianego zakresu szkolenia lub przedyskutowania zakresu i wniosków ze szkolenia w firmie.

Wystawiam faktury VAT 0 % na „usługi szkoleniowe”. Ta forma rozliczenia pozwala na obniżenie kosztu szkolenia.

Każdy uczestnik może uzyskać indywidualny certyfikat ukończenia szkolenia w wersji elektronicznej jak i papierowej na wskazany adres korespondencyjny. Certyfikat zawiera tematyczny zakres szkolenia, datę i ocenę aktywności na części praktycznej szkolenia.

Proponuję dwie formy szkoleń.

Szkolenia otwarte – oprócz przekazywanej wiedzy odbywa się wymiana wiedzy między kursantami z różnych firm, instytucji i osobami prywatnymi. Liczba kursantów nie przekraczała 4 osób o podobnym poziomie wiedzy dotychczasowej.

Szkolenia zamknięte – dostosowuję się do potrzeb kursantów na podstawie rozmowy na temat ich wykształcenia/wiedzy/charakterystyki rynku/problemu biznesowego. Proponuję różne formy warsztatów dedykowanych, czyli tzw. zajęć „szytych na miarę”.

Strona jest w budowie, ale jeśli potrzebują Państwo szkolenia w konkretnym zakresie proszę o kontakt biznesowy w tej sprawie – kontakt@zadania-projekty.pl.