Statystyka matematyczna

o działaności Plus Projekt

Rozwijam swój kanał korepetytorski na platformie YouTube. Zapraszam:

Przykładowe 50 zadań. Zapoznaj się z nimi!

Zagadnienia, z jakimi spotykam się w ramach statystyki matematycznej:
Rozkłady teoretyczne zmiennej losowej i kombinatoryka
– centralne twierdzenie graniczne,
– rozkłady skokowe i ciągłe dla zmiennej ogólnej,
– szacowanie parametrów rozkładu zmiennej losowej (wartość oczekiwana, odchylenie standardowe, współczynnik zmienności, pozostałe statystyki opisowe jak np. mediana),
– przekształcenia rozkładu zmiennej losowej na inny rozkład wg określonego wzoru,
– rozkład teoretyczny typu normalny dla zmiennej losowej,
– rozkład teoretyczny typu t-Studenta dla zmiennej losowej,
– rozkład teoretyczny typu Poissona dla zmiennej losowej,
– rozkład teoretyczny typu dwumianowy (Bernoiliego) dla zmiennej losowej,
– rozkład teoretyczny typu chi2 dla zmiennej losowej,
– rozkład teoretyczny typu dwupunktowy dla zmiennej losowej,
– rozkład teoretyczny typu gamma dla zmiennej losowej,
– rozkład teoretyczny typu geometryczny dla zmiennej losowej,
– rozkład teoretyczny typu hipergeometryczny dla zmiennej losowej,
– rozkład teoretyczny typu jednopunktowy dla zmiennej losowej,
– rozkład teoretyczny typu jednostajny dla zmiennej losowej,
– rozkład teoretyczny typu ogólny dla zmiennej losowej,
– prawdopodobienstwo warunkowe, brzegowe rozkłady zmiennej,
– kombinacje, permutacje, wariacje.

Estymacja punktowa i przedziałowa parametrów rozkładu
– przedział ufności dla wartości średniej (dla małej i dużej próby),
– przedział ufności dla wariancji i odchylenia standardowego (dla małej i dużej próby),
– przedział ufności dla odsetka (frakcji, procentu, udziału, wskaźnika struktury) z próby,
– przedział ufności dla współczynnika korelacji z próby,
– przedział ufności dla ilorazu dwóch wariancji z prób,
– przedział ufności dla różnicy dwóch średnich z prób,
– precyzja i dokładność (precyzja) szacowania wartości średniej,
– precyzja i dokładność (precyzja) szacowania wariancji,
– precyzja i dokładność (precyzja) szacowania odsetka,
– dobór minimalnej wielkości próby do badania,
– lewostronny i prawostronny przedział ufności dla wartości średniej (dla małej i dużej próby),
– lewostronny i prawostronny przedział ufności dla wariancji i odchylenia standardowego (dla małej i dużej próby),
– lewostronny i prawostronny przedział ufności dla odsetka (frakcji, procentu, udziału, wskaźnika struktury) z próby.

Weryfikcja hipotez statystycznych
– test istotości dla wartości średniej (dla małej i dużej próby),
– test istotości dla wariancji i odchylenia standardowego (dla małej i dużej próby),
– test istotości dla odsetka (frakcji, procentu, udziału, wskaźnika struktury) z próby,
– test istotości dla współczynnika korelacji z próby (Pearsona, Spearmanna, chi kwadrat),
– test istotości dla ilorazu dwóch wariancji z prób,
– test istotości dla (różnicy) dwóch średnich z prób,
– test istotości dla wielu średnich z prób – test wariancji F,
– test istotości dla (różnicy) wielu wariancji z prób (m.in. test Bartletta, test Hartleya, test Cadwella),
– test istotości dla współczynnika determinacji w regresji – test F,
– test istotości dla parametrów strukturalnych w regresji – test t-Studenta,
– współczynnik konkordacji Kendalla i Smitha na zgodność ocen (rang),
– test chi^2 (chi kwadrat) na zgodność ocen (rang),
– test chi^2 (chi kwadrat) na zgodność lub normalność rozkładu,
– testy normalności – m.in.: Jaque-Berry, Hellwiga, Shapiro-Wilka,
– testy: znaków, medianowy, losowości (np. reszt), liniowej postaci regresji,
– test nieparametryczne – test Kołmogorowa, Kołmogorowa – Smirnowa, lambda-Kołmogorowa na zgodność rozkładów,
– test Mann’a-Whitney’a,
– parametry i własności rozkładu teoretycznego ogólnej zmiennej losowej,
– centralne twierdzenie graniczne, własności zmodyfkowanej zmiennej losowej,
– rozkłady teoretyczne zmiennych z podziałem na skokowe i ciągłe (funkcja rozkładu prawdopodobieństwa, funkcja gęstości, dystrybuanta rozkładu),
– twierdzenia graniczne, m.in. Centralne Twierdzenie Graniczne, Czebyszewa,
– standaryzacja i standaryzowany rozkład normalny – przydatne własności,
– inne niewymienione.

Jeśli ten spis nic nie pomógł – proszę o wysłanie swoich zadań – w dowolnej formie – na mail, a ja ocenię, czy potrafię je rozwiązać. 🙂
Z wszystkimi propozycjami zadań, proszę o kontakt mailowy.

Funkcjonuje już pobieralnia tablic statystycznych.
Dział pobierania zawiera wszystkie tablice statystyczne, jakie posiadam.
Proszę o cierpliwość – kolejne ciekawe dodatki do nauki zamierzam umieszczać, jeśli znajdę w zasobach Internetu.

Warianty nazwy przedmiotu:
– Techniki analityczne w biznesie,
– Metody ilościowe w ekonomii,
– Wnioskowanie statystyczne w ekonomii,
– Wnioskowanie statystyczne,
– Podstawy Wnioskowania Statystycznego.

Niektóre z uczelni, z których piszą do mnie studenci
– Akademia Krakowska,
– Uniwersytet Warszawski,
– Polish Open University,
– Szkoła Główna Handlowa w Warszawie,
– Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
– Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
– Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu,
– Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.

Zobacz przykładowe zadania ze statystyki matematycznej, z jakimi się regularnie spotykam.Rozwijam swój kanał korepetytorski na platformie YouTube. Zapraszam:

– zapraszam zapoznać się z przykładowym zadaniem – już rozwiązanym.

Literatura podstawowa

 1. M. Sobczyk – Statystyka matematyczna
 2. W. Krysicki, J. Bartos, W. Dyczka, K. Królikowska, M. Wasilewski – Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach, cz. 1 – 2007 W. Krysicki, J. Bartos, W. Dyczka, K. Królikowska, M. Wasilewski – Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach, cz. 2 – 2007
  A. Pluciski, E. Plucińska – Probabilistyka – 2000
 3. J. Greń – Statystyka matematyczna modele i zadania -1974
 4. W. Krysicki i inni – Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach – część 3 -1999
 5. Z. Hellwig – Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna -1998
  I. Bąk, I. Markowie, M. Mojsiewicz, K. Wawrzyniak – Statystyka matematyczna w zadaniach – 2006
  M. Wiciak – Elementy probabilistyki w zadaniach – 2008
 6. Stankiewicz – Elementy rachunku prawdopodobieństwa i statystyki matematycznej – 2001 Isajew – Statystyka
 7. R. Nowak – Statystyka matematyczna -1999
 8. 101 zadań ze statystyki matematycznej – W.Regel, Bila, 2006
 9. P. Grzegorzewski – Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka – 2005
 10. H. Jasiulewicz, W. Kordecki – Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna – 2001 A.
  A. Iwasiewicz, Z. Paszek – Statystyka z elementami statystycznych metod monitorowania procesów – 2004 A.
 11. D. Pekasiewicz – Statystyki pozycyjne w procedurach estymacji i ich zastosowania w badaniach ekonomicznych – 2015
 12. J. Koronacki, J. Ćwik – Statystyczne systemy uczące się. Wydanie drugie – 2015
 13. K. Bieńkowska-Lipińska, D. Jagiełło, R. Maj – Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka – 2010
 14. M. Piłatowska – Repetytorium ze statystyki – 2006
 15. M. Szymkowiak – Statystyka matematyczna w zarządzaniu
 16. W. Gamrot, J. Kolonko – Statystyka w praktyce społeczno-gospodarczej – 2009
 17. W. Hyk, Z. Stojek – Analiza statystyczna w laboratorium – 2015
 18. W. Klonecki – Statystyka dla inżynierówPracuję w środowisku programu MS Excel, ale też poruszam się w programach typu: Gretl, PAST, jak i SPSS, Statistica, Stata, Statgraphics . Jeśli potrzebne jest wytłumaczenie zagadnienia z użyciem innego programu, proszę o kontakt – najlepiej mailowy.

Funkcjonuje już pobieralnia tablic statystycznych.
Dla osób niezaznajomionymi z tablicami statystycznymi funkcjonuje poradnik szukania wartości krytycznych.