Mikroekonomia

Załącz zadania, a ja je rozwiążę!

o działaności Plus Projekt
o działaności Plus Projekt
zadanie krok po kroku

Mikroekonomia


Rozwijam swój kanał korepetytorski na platformie YouTube. Zapraszam:

Zagadnienia, z jakimi spotykam się w ramach mikroekonomii – z podziałem:
Teoria użyteczności (wyboru) konsumenta
– preferencje, funkcja użyteczności, rodzaje dóbr, krańcowa stopa substytucji, krzywe obojętności,
– funkcja popytu, funkcja pośrednia popytu, krańcowa skłonność do konsumpcji,
– linia ograniczenia budżetowego, równanie budżetowe, równowaga konsumenta,
– ścieżka wzrostu dochodu.
Teoria równowagi rynkowej
– funkcja popytu, podaży, cena równowagi rynkowej,
– determinanty popytu i podaży, zmiany wielkości równowagi, przesunięcia krzywych,
– elastyczność popytu – cenowa, mieszana, dochodowa, metody i rodzaje wyznaczania,
– elastyczność podaży – metody i rodzaje wyznaczania,
– równowaga walrasowska, pudełko Edegewortha,
– cena minimalna podaży, cena maksymalna popytu.
Teoria zachowań producenta
– funkcja produkcji – liniowa, potęgowa, inne,
– funkcja popytu na czynniki wytwórcze, funkcja podaży,
– korzyści skali produkcji,
– krzywa jednakowego produktu, krzywa transformacji,
– produkt krańcowy, produkt przeciętny, inne,
– wybór efektywnej techniki produkcji, czyli optymalna wielkość produkcji, graniczny punkt opłacalności,
– prawo malejących przychodów, etapy produkcji.
Rynek czynników produkcji i kosztów
– krzywa możliwości produkcyjnych, koszt alternatywny,
– wskaźniki pracochłonności, kapitałochłonności, inne miary efektywności,
– efekt substytucji czynników produkcji,
– rynek pracy, popyt i podaż pracy, rynek kapitałowy, popyt na kapitał,
– koszty w krótkim i długim okresie, rodzaje kosztów.
Różne inne 🙂
– ceny regulowane przez państwo: minimalne i maksymalne, ceny zaporowe,
– teoria systemów – konkurencja doskonała, oligopol, monopol, monopson, konkurencja monopolistyczna, bariery wejścia/wyjścia,
– wskaźniki koncentracji firm – m.in. Herfindahla – Hirschmana,
– strategie różnicowania cen – przypadek doskonałej konkurencji, monopolu, monopsonu,
– teoria gier i jej wykorzystanie w mikroekonomii,
– prawo Engla, efekt Veblena, dobro Giffena,
– analiza wskaźnikowa,
– inne niewymienione.Rozwijam swój kanał korepetytorski na platformie YouTube. Zapraszam:

– zapraszam zapoznać się z przykładowym zadaniem – już rozwiązanym.

Literatura podstawowa

 1. Panasiuk – Ekonomika Turystyki – 2007
 2. Polszakiewicz – Wybrane problemy ekonomii -1996
 3. Zofia- Zbiór zadań z mikroekonomii – tylko 2. rozdział
 4. H. R. Varian – Mikroekonomia. Kurs średni – ujęcie nowoczesne – 2013
 5. M. Nasiłowski – System rynkowy. Wydanie 7 redakcja naukowa Marek Garbicz – 2016
 6. R. Milewski – Elementarne zagadnienia ekonomii – 2008
 7. R. Milewski, E. Kwiatkowski – Podstawy ekonomii – 2008
 8. S. Marciniak – Makro- i mikroekonomia.Podstawowe problemy współczesności – 2013 uczelniany podręcznik
 9. Becla, S. Czaja, J. M. Hałasa, I. Rumianowska – Elementy mikroekonomii – 2001 A. Nowak, K. Ryć, Z. Skrzypczak – Mikroekonomia -1998 A. Oksanycz, D. Patyk – Mikroekonomia – 2001
 10. Smith – Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów,- wyd.2 –
 11. Klimczak – Mikroekonomia – 2006
 12. Barczyk – Zbiór zadań z mikroekonomii – tylko 2. rozdział
 13. Begg_Ekonomia – skrypt
 14. Begg – Ekonomia – tom 1 -1993
 15. Begg – Mikroekonomia – 2007
 16. Czarny – Mikroekonomia – 2006
 17. Skawińska – Wybrane problemy ekonomii – 2005 EJankowska i P.Siemiątkowski – Mikroekonomia-zadania – 2006
 18. Bednarska, E. Krakowińska, K. Ryć, Z. Skrzypczak, W. Zborowska – Mikroekonomia w zarysie – 2010
 19. Januszek – Przeobrażenia w gospodarce i funkcjonowaniu przedsiębiorstw w Polsce – 2003
 20. Varian – Microeconomic Analysis eng -1997
 21. H. Varian – Mikroekonomia kurs średni ujęcie nowoczesne -1995
 22. Varian, Norton – Economics – Intermediate Microeconomics – A Modern Approach- eng – 2005
 23. Zawiślińska – Ekonomia w zarysie – zadania – 2012
 24. Zawiślińska – Ekonomia w zarysie – zbiór zadań z rozwiązaniami – 2011 J. Kaliński – Historia gospodarcza XIX i XXw – 2004
 25. Ossowski – Wybrane zagadnienia z mikroekonomii. Pojęcia, problemy, przykłady i zadania –
 26. Szpak – Historia gospodarcza powszechna -1997
 27. Balicki, W. Tyc – Mikroekonomia – 2001
 28. Friedman – Wolny wybór – 2006
 29. Księżyk – Podstawowe zagadnienia ekonomii – 2002
 30. Mankiw, P. Taylor – Mikroekonomia – 2009
 31. Nowak – Mikroekonomia i ekonomika przedsiębiorstw – 2010
 32. Rekowski – Mikroekonomia – 2008
 33. Rekowski – Wprowadzenie do mikroekonomii – 2002
 34. Mankiw, P. Taylor – Mikroekonomia – 2009
 35. Smith, D. Begg – Ekonomia – Zbiór zadań -1999
 36. Barczyk, S. Kalinowski, W. Przybylska-Kapuścińska, F. Wiśniewski – Mikroekonomia. Materiały do ćwiczeń – 2008
 37. Frank – Mikroekonomia jakiej jeszcze nie było – 2007
 38. Milewski E. Kwiatkowski – Podstawy ekonomii – ćwiczenia i zadania
 39. Kalinowski – Zbiór zadań z mikroekonomii – 2011
 40. Samuelson, Nordhaus – Ekonomia część 1 -1998
 41. Samuelson, Nordhaus – Ekonomia część 2 -1998
 42. Bergstrom, H. Varian – Ćwiczenia z mikroekonomii. Kurs średni -1997
 43. T. Katowski, E. Ignaciuk – Podstawy mikroekonomii w zadaniach z rozwiązaniami i komentarzami – 2006
 44. T. Tokarski – Matematyczne modele przedsiębiorstwa – 2008
 45. T. Zalega – Mikroekonomia współczesna – 2011
 46. T. Zalega – Mikroekonomia. Zbiór ćwiczeń i zadań, wyd 3 – 2008
 47. Z. Dach – Mikroekonomia – 2012
 48. Z. Dach – Mikroekonomia dla studiów licencjackich – 2007
 49. Z. Dach – Podstawy mikroekonomii, wyd 3 – 2001
 50. Z. Dach – Zbiór zadań z mikroekonomii – 2010
 51. Z. Matkowski – Podstawy ekonomii. Mikroekonomia -1999

.

Przejrzyj darmowe materiały edukacyjne do pobrania na:

pobierz za darmo