Matematyka finansowa

Przykładowe 50 zadań. Zapoznaj się z nimi!.

Rozwijam swój kanał korepetytorski na platformie YouTube. Zapraszam:

o działaności Plus Projekt

Zagadnienia, z jakimi spotykam się w ramach matematyki finansowej – wraz z podziałem:
Wartość pieniądza w czasie
– odsetki proste (procent prosty) i odsetki złożone (procent złożony),
– okresowa kapitalizacja odsetek,
– kapitalizacja ciągła,
– stopa procentowa – nominalna, efektywna, równoważna, przeciętna,
– dyskonto – weksle, bony, kredyty, obligacje.
Rachunek rent i przepływów pieniężnych
– renty zwykłe – płatne z dołu, z góry,
– renty nieregularne – płatne z dołu, z góry,
– renty wieczyste (dożywotnie) – płatne z dołu, z góry,
– renty odroczone, rewaloryzowane liniowo,
– renty o postępie arytmetycznym,
– renty o postępie geometrycznym,
– kapitalizacja wkładów na przyszłą emeryturę,
– przepływy pieniężne – wartość bieżąca strumienia – PVA, przyszła – FVA, stopa dyskontowa (wskaźnik rentowności).
Ratalna spłata kredytów
– kredyt o stałej racie (części) kapitałowej,
– kredyt o stałej racie odsetkowej,
– wartość zadłużenia na dany okres spłaty.
Struktura i koszt kapitału
– obligacje zerokuponowe (bony, bony skarbowe),
– obligacje kuponowe o stałym oprocentowaniu),
– weksle – własne i obce,
– koszt kapitału własnego, z zysków zatrzymanych, z akcji zwykłych i uprzywilejowanych,
– analiza portfelowa, portfel według Markowitza,
– średnioważony koszt kapitału (WACC),
– wewnętrzna stopa zwrotu – IRR, bieżąca wartość NPV,
– kredyt kupiecki, skonto, nominalna i realna stopa kredytu kupieckiego.
Rynek finansowy
– kurs jednolity, kurs równowagi, wolumen obrotu, niezrealizowane transakcje,
– papiery wartościowe – modele wyceny akcji i obligacji,
– indeksy giełdowe – typy, indeksy na GPW,
– optymalny koszyk akcji (model Markowitza, pocisk Markowitza).

Warianty nazwy przedmiotu:
– Portfel lokat,
– Finanse,
– Zastosowanie matematyki w biznesie.

zadanie krok po kroku

– zapraszam zapoznać się z przykładowym zadaniem – już rozwiązanym.

Literatura podstawowa

 1. P. Prewysz-Kwinto, M. Dynus – Matematyka finansowa 2005,
 2. A. Rutkowski – Zarzadzanie finansami,
 3. M. Sobczyk – Matematyka finansowa 1995,J. Jakubowski, A. Palczewski, M. Rutkowski, Ł. Stettner – Matematyka finansowa. Instrumenty pochodne – 2006
 4. K. Piasecki – Modele matematyki finansowej – 2007
 5. E. Smaga, M. Dobija – Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej -1995
 6. K. Grysa – Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej
 7. M. Podgórska J. Klimkowska Matematyka finansowa – 2009
 8. M. Sobczyk – Matematyka finansowa – 2006
 9. M. Szałański – Matematyka finansowa – 2001
 10. P. Prewysz-Kwinto, M. Dynus – Matematyka finansowa – 2005
 11. P. Prewysz-Kwinto, M. Dynus – Zarządzanie finansami przedsiębiorstw – zbiór zadań – 2002