Makroekonomia

Załącz zadania, a ja je rozwiążę!

o działaności Plus Projekt
zadanie krok po kroku
o działaności Plus Projekt

Makroekonomia


Rozwijam swój kanał korepetytorski na platformie YouTube. Zapraszam:

Zagadnienia, z jakimi spotykam się w ramach makroekonomii – wraz z podziałem:
Rachunki narodowe
– produkcja globalna i dodana,
– produkt krajowy (brutto, netto) – kategorie, metody pomiaru,
– dochód narodowy w ujęciu nominalnym i realnym, tworzenie i podział dochodu,
– dochód – nominalny, rozporządzalny,
– deflator dochodu narodowego,
– przepływy międzygałęziowe gospodarki, model Leontiefa,
– popyt (globalny, konsumpcyjny, inwestycyjny).
Rozwój gospodarczy
– krańcowa skłonność do konsumpcji, funkcja konsumpcji, konsumpcja autonomiczna,
– krańcowa skłonność do inwestycji, krańcowa skłonność do oszczędności,
– mnożniki: inwestycyjny, podatkowy, wydatków budżetowych, zrównoważonego budżetu,
– czynniki wzrostu gospodarczego, cykl koniunkturalny i jego fazy,
– paradoks zapobiegliwości.
Budżet państwa
– wpływy i wydatki budżetowe, równowaga budżetowa, deficyt budżetowy,
– polityka fiskalna i jej instrumenty, rodzaje podatków,
– krzywa Laffera.
Rynek pracy
– popyt i podaż pracy, (nie)równowaga na rynku pracy,
– bezrobocie – rodzaje (bezrobocie naturalne, strukturalne, koniunkturalne, klasyczne), przyczyny, metody walki.
Rynek pieniądza
– stopa procentowa (realna, nominalna), efekt i równanie Fishera,
– inflacja – rodzaje (popytowa, kosztowa), teorie (monetarystyczna, klasyczna),
– bank centralny – instrumenty polityki monetarnej,
– gotówka w obiegu pozabankowym, wkłady na żądanie (depozyty), baza monetarna,
– rezerwy banków komercyjnych w banku centralnym, wskaźnik rezerw obowiązkowych (stopa obowiązkowej rezerwy, stopa rezerw bankowych),
– podaż pieniądza, mnożnik kreacji pieniądza,
– krzywa Phillipsa, model Baumola-Tobina.
Teoria wymiany
– koszty i korzyści komparatywne,
– import, eksport, bilans handlowy i płatniczy kraju, handel zagraniczny,
– gospodarka (otwarta, zamknięta, z państwem, bez państwa).


Warianty nazwy przedmiotu:
– Międzynarodowe stosunki gospodarcze.

– zapraszam zapoznać się z przykładowym zadaniem – już rozwiązanym.Rozwijam swój kanał korepetytorski na platformie YouTube. Zapraszam:

Literatura podstawowa

 1. D. Begg, G. Vernasca, S. Fischer, R. Dornbusch – Makroekonomia – 2014
 2. J. Zyżyński – Budżet i polityka podatkowa. Wybrane zagadnienia – 2009
 3. P. R. Krugman, R. Wells – Makroekonomia – 2012
 4. T. Tokarski – Matematyczne modele wzrostu gospodarczego (ujęcie neoklasyczne) – 2009
 5. Baszyński, W. Jarmołowicz – Podstawy makroekonomii. Problemy, zadania, rozwiązania – 2009
 6. Kaźmierczak – Polityka pieniężna – 2008
 7. Oyrzanowski – Makroekonomia
 8. Papell – Makroekonomia. Ćwiczenia, wyd 2 -1999
 9. Romer – Makroekonomia dla zaawansowanych – 2000
 10. Kwiatkowski – Bezrobocie. Podstawy teoretyczne – 2006
 11. Skawińska, K. Sobiech, K. Nawrot – Makroekonomia. Teoretyczne i praktyczne aspekty gospodarki rynkowej – 2008
 12. G. Górniewicz, E. Jankowska, P. Siemiątkowski – Makroekonomia – 2008
 13. G. Mankiw, M. Taylor – Makroekonomia – 2009
 14. J. Rohlay (Romer D) – Makroekonomia dla zaawansowanych. Rozwiązania problemów – 2001
 15. J. Zyrzyński – Budżet i polityka podatkowa. Wybrane zagadnienia – 2009
 16. M. Burda, C. Wypłosz – Makroekonomia. Podręcznik europejski, wyd 2 – 2000
 17. M. Kujda – Makroekonomia Ćwiczenia – 2002
 18. M. Noga – Makroekonomia – 2000
 19. M. Szczepaniec – Makroekonomia przewodnik – 2005
 20. O. Blanchard – Makroekonomia –
 21. P. Samuelson, W. Nordhaus – Ekonomia tom 2 – 2001
 22. R. Barro – Makroekonomia -1997
 23. R. Hall, J. Taylor – Makroekonomia. Teoria, funkcjonowanie i polityka, wyd 2 -1997
 24. T. Zalega – Makroekonomia. Ćwiczenia – 2001
 25. T. Zalega, E. Krakowińska, A. Nowak, Z. Skrzypczak – Makroekonomia – 2001
 26. W. Grzywacz – Ekonomia międzynarodowa – 2009
 27. W. Zborowska, M. Szałański – Makroekonomiczne modele funkcjonowania rynków w gospodarce. Symulacje komputerowe. ver – 2010
 28. Z. Dach, B. Szopa – Podstawy makroekonomii – 2004

.

Przejrzyj darmowe materiały edukacyjne do pobrania na:

pobierz za darmo