Finanse przedsiębiorstw

Załącz zadania, a ja je rozwiążę!

Przykładowe 50 zadań. Zapoznaj się z nimi!.

Zagadnienia, z jakimi spotykam się w ramach finansów wraz z podziałem:
Bilans księgowy
– struktura bilansu i rachunku zysków i strat,
– struktura aktywów trwałych, obrotowych, kapitału własnego, zobowiązań według bilansu,
– kategoria zysku (z działalności operacyjnej, z działalności gospodarczej, zysk netto i brutto),
– koszty finansowe i przychody finansowe.
Analiza progu rentowności
– operacyjny próg rentowności (ilościowy, wartościowy, procentowy, asortymentowy),
– margines (współczynnik) bezpieczeństwa (ilościowy, wartościowy, procentowy),
– dźwignia operacyjna, finansowa, całkowita,
– analiza wrażliwość zysku na zmianę czynnika ceny, kosztu jednostkowego, stałego lub wielkości sprzedaży,
Kredyt bankowy
– procent prosty, czyli odsetki proste,
– procent składany, czyli odsetki złożone,
– plan spłaty kredytu w oparciu o równe raty odsetkowe, raty kapitałowe,
– renty stałe, wieczyste i inne, – dyskontowanie a kapitalizacja.

Zarządzanie wartością firmy (Value Based Management – VBM)
– decyzje w oparciu o EVA, NPV EVA, NOPAT, IC, ROIC, WACC, CC.
Analiza wskaźnikowa
– m.in. wskaźniki szybkości obrotu zapasami, należnościami, zobowiązaniami (liczba cykli i w dniach),
– wskaźniki rentowności: kapitału własnego – ROE, aktywów – ROA,
– wskaźniki płynności: bieżącej, szybkiej (podwyższonej płynności), szybkości spłaty zobowiązań, wypłacalności gotówkowej,
– wskaźniki zadłużenia: m.in. ogólnego zadłużenia,
– wskaźniki rotacji: należności, zapasów w dniach, zobowiązań krótkoterminowych,
– wskaźniki oceny sytuacji finansowej: ceny do zysku – P/E, cena do wartości księgowej – P/BV, P/CF,
– dodatkowo analiza dyskreminacyjna.

Warianty nazwy przedmiotu:
– Finanse,
– Bankowość,
– Bankowość komercyjna,
– Zarządzanie wartością firmy (Value Based Management),
– Zastosowanie matematyki w biznesie.

– zapraszam zapoznać się z przykładowym zadaniem – już rozwiązanym.Rozwijam swój kanał korepetytorski na platformie YouTube. Zapraszam:

Literatura podstawowa
1. M. Dynus, B. Kołosowska, P. Prewysz -Kwinto – Zarządzanie Finansami przedsiębiorstwa 2006,
2. J. Czekaj, Z. Dresler – Podstawy zarządzania finansami firm 1996,
3. G. Górniewicz, P. Siemiątkowski – Wprowadzenie do międzynarodowych przepływów kapitału 2006,
4. B. Kotowska, A. Uziębło – Zarządzanie finansami przedsiębiorstw – zbiór zadań 2006,
5. A. Rutkowski – Zarządzanie finansami,
6. (…) – Zarządzanie finansami firm teoria i praktyka 2007,
7. A. Paździor – Metodyka przygotowanie projektu 2004,
8. J. Lichtarski – Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 1999,
9. Z. Zymonik – Koszty jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem 2003,
10. Z. Fedorowicz – Finanse przedsiębiorstwa 1993,
11. S. Owsiak – Finanse Publiczne teoria i pratyka 2001,
12. M. Zaleska – Współczesna bankowość,
13. M. Sierpińska, D. Wędzki – Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie 1997.

 1. Cegłowski, Podgórski – Finanse z arkuszem kalkulacyjnym + pliki – 2001
 2. D. Dziawgo – Relacje inwestorskie. Ewolucja, funkcjonowanie, wyzwania – 2011
 3. J. Czekaj, Z. Dresler – Zarządzanie finansami przedsiębiorstw – 2008 J. Lichtarski – Podstawy nauki o przedsiębiorstwie -1999 MOPI
  1. Duliniec – Finansowanie przedsiębiorstwa – 2007
 4. Kożuch, A. Dyhdalewicz – Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa – 2004
 5. Uziębło, M. Kalinowski, M. Pronobis – Finanse przedsiębiorstw i finanse publiczne – wybrane aspekty – 2010
 6. Bernaś, M. Pluta – Zarządzanie finansami firm teoria i praktyka – 2007
  B. Błaszczyszyn, T. Rolski – Podstawy matematyki ubezpieczeń na życie
 7. Kotowska, A. Uziębło – Zarządzanie finansami przedsiębiorstw – zbiór zadań – 2006
 8. Gasza, Kalinowski, Mizerka, Skowroński – Finanse przedsiębiorstwa w przykładach i zadaniach
 9. Gorczyńska M, Wieczorek-Kosmala M, Znaniecka K – Finanse przedsiębiorstwa
 10. J. Czekaj, Z. Dresler – Podstawy zarządzania finansami firm -1996
 11. J. Czekaj, Z. Dresler – Zarządzanie finansami przedsiębiorstw – 2008
 12. J. Gajdka, E. Walińska – Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka. Tl – 2000
 13. J. Ostaszewski J – Finanse, wyd 5 – 2010
 14. Jarocka E – Finanse, wyd 2
 15. K. Guzera, J. Mierzejewska-Majcherek – Ekonomika przedsiębiorstw – część 1 – 2006
 16. K. Guzera, J. Mierzejewska-Majcherek – Ekonomika przedsiębiorstw – część 2 – 2007
 17. M. Dykto, B. Gumińska, R. Pastusiak – Finanse przedsiębiorstwa zbiór zadań – 2000
 18. M. Dynus, B. Kołosowska, P. Prewysz-Kwinto – Zarządzanie Finansami przedsiębiorstwa – 2006
 19. M. Zaleska – Współczesna bankowość – Tom I – 2007
 20. Marecki K- Podstawy finansów
 21. Niedziółka – Relacje inwestorskie – 2004
 22. Otto W – Matematyka w ubezpieczeniach. Ubezpieczenia majątkowe, czl. Teoria ryzyka
 23. P. Kowalik, A. Pietrzyk – Finanse Międzynarodowe – zbiór zadań – 2005
 24. Rutkowski A – Zarządzanie finansami, wyd 4
 25. Sopoćko A – Rynkowe instrumenty finansowe, wyd 2
 26. Szyszko L, Szczepański J – Finanse przedsiębiorstwa, wyd 2
 27. Śliwa J – Finanse. Podręcznik dla studentów studiów licencjackich
 28. W. Bień – Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa – 2008
 29. W. Bień – Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, wyd 7
 30. W_Debski_Ryn ek_f i n a n sowyj j eg o_m ech a n izmy_2014
 31. Z. Fedorowicz – Finanse przedsiębiorstwa -1993
 32. Z. Fedorowicz – Podstawy teorii finansów -1991
 33. Z. Zymonik – Koszty jakości w zarządzaniu przedsiębiorstwem – 2003
 34. Zarządzanie Ryzykiem Systemu Finansowego – Jan Solarz