Ekonomia matematyczna

Załącz zadania, a ja je rozwiążę!

o działaności Plus Projekt

Ekonomia matematyczna


Rozwijam swój kanał korepetytorski na platformie YouTube. Zapraszam:

Przykładowe 50 zadań. Zapoznaj się z nimi!.

zadanie krok po kroku
o działaności Plus Projekt

Zagadnienia, z jakimi spotykam się w ramach nauki ekonomii matematycznej:
Teoria konsumenta
– preferencje, relacje koszyków,
– charakterystyki funkcji użyteczności (liniowej, addytywnej, Cobba-Douglasa),
– zadanie maksymalizacji użyteczności konsumpcji,
– funkcja popytu, funkcja pośrednia popytu,
– rodzaje dóbr, zależności i własności elastyczności.
Teoria równowagi rynkowej
– charakterystyki funkcji popytu (liniowej, addytywnej, Cobba-Douglasa),
– charakterystyki funkcji produkcji / podaży (liniowej, Cobba-Douglasa, CES),
– funkcja kosztów,
– krótkookresowa strategia przedsiębiorstwa,
– długookresowa strategia przedsiębiorstwa,
– punkt równowagi rynkowej, równowaga walrasowska,
– pudełko Edegewortha.
Teoria producenta
– zadanie wyznaczania funkcji produkcji,
– zadanie maksymalizacji zysku przedsiębiorstwa,
– zadanie maksymalizacji dochodu przedsiębiorstwa,
– funkcja produkcji, funkcja popytu na czynniki wytwórcze, funkcja podaży,
– optymalizacja funkcji wielu zmiennych wraz z ograniczeniami – twierdzenie Kuhna-Tuckera, mnożniki Lagrange’a,
Inne niewymienione
– model Arrowa-Hurwicza.

Generalnie zakres obejmuje ekonomię z wykorzystaniem narzędzi matematyki.
Wykorzystanie rachunku różniczkowego – w tym funkcji wielu zmiennych oraz operacji macierzowych.


– zapraszam zapoznać się z przykładowym zadaniem – już rozwiązanym.Rozwijam swój kanał korepetytorski na platformie YouTube. Zapraszam:

Literatura podstawowa

 1. E. Panek – Ekonomia matematyczna – 2003
 2. S. Kanas – Podstawy ekonomii matematycznej – 2011
 3. Blajer-Gołębiewska, L. Czerwonka E. Pankau, M. Zielenkiewicz – Ekonomia matematyczna w zadaniach – 2009
 4. A. Chiang – Elementy dynamicznej optymalizacji – 2002
 5. A. Chiang – Podstawy ekonomii matematycznej -1994
 6. Chiang, K. Wainwright – Fundamental Methods of Mathematical Economics. 4 ed –
 7. Malawski – Wprowadzenie do ekonomii matematycznej, wyd 2 -1999
 8. E. Babula, L. Czerwonka – Zastosowanie matematyki w ekonomii i zarządzaniu – 2014
 9. E. Panek – Ekonomia matematyczna – 2003
 10. E. Panek – Matematyka w ekonomii – 2004
 11. H. Klepacz, E. Porazińska – Wprowadzenie do zastosowań matematyki w ekonomii. Przykłady i zadania, wyd 7 – 2000
 12. J. Górka, W. Orzeszko – Ekonomia matematyczna – materiały do ćwiczeń UMK – 2009
 13. J. Mika, K. Zeug-Zebro – Zastosowanie metod matematycznych w ekonomii i zarządzaniu – 2013
 14. M. Bochenek – Korzyści z matematyzacji ekonomii – 2010
 15. M. Dąbrowa – Kilka zastosowań pochodnej –
 16. M. Majewski – Podstawy ekonomii matematycznej – 2011
 17. T. Stanisz – Zastosowania matematyki w ekonomii -1994
 18. T. Tokarski – Ekonomia matematyczna – modele makroekonomiczne – 2011
 19. U. Grzybowska – Ekonomia matematyczna – teoria przykłady zadania – 2009

Przejrzyj darmowe materiały edukacyjne do pobrania na:

pobierz za darmo