Przedmioty nauczania

Za godzinę pracy włożonej w rozwiązanie zadań na zamówienie biorę 150 zł!

Czasem moja wycena jest bardzo konkurencyjna cenowo i gwarantuję dalsze poprawki, jeśli będą konieczne.
Nie zawsze jest też potrzeba spotkania na typowych korepetycjach, nie zawsze jest taka możliwość
np. brak kompetentnego korepetytora, czy brak czasu na spotkanie.
Jeśli po prostu potrzebujesz rozwiązać zadania – mogę się tego podjąć.

Przy czym czasem nie trzeba więcej niż godzina czasu na rozwiązanie konkretnych zadań, więc koszt uzyskania rozwiązań może być niższy niż np. 40 zł!

Kontakt
Alicja kontakt@zadania-projekty.pl
Telefon: 607-837-987
Uwaga: Wycena zadań (klient podaje preferowany termin oddania – nawet wstępnego) ma miejsce wyłącznie drogą mailową. Muszę zobaczyć konkretne zadania, wymagania i termin. Co oznacza, że nie wyceniam zadań telefonicznie. Nie oferuję pogotowia zaliczeniowego.

W sprawie projektów, modeli i wszelkich zadań preferuję od razu kontakt mailowy – dzięki niemu mogę szybko zapoznać się z Twoim problemem i odpowiedzieć pisemnie – zwięźle i na temat. 🙂

Co ważne również: w ciągu dnia staram się odpisywać w miarę możliwości, ale najlepszy kontakt mailowy jest wieczorem, kiedy pracuję przy komputerze. 🙂

Znajdź swój przedmiot

zadanie krok po kroku

W ramach oferty mogą Państwo uzyskać pełne rozwiązanie i wyjaśnienie zagadnień z przedmiotów ekonomicznych. Dzięki omawianej ofercie można sprawnie przygotować się na ćwiczenia i zajęcia.
Pomocy udzielam z takich przedmiotów kierunków ekonomicznych, jak np.:

* badania operacyjne / modele optymalizacyjne w Ekonomii
* matematyka dla kierunków ekonomicznych (logika, algebra, analiza matematyczna itp.)
* matematyka finansowa
* statystyka opisowa i statystyka matematyczna
* rachunkowość zarządcza i podstawy rachunkowości finansowej
* finanse przedsiębiorstw
* prognozy i symulacje (prognozowanie)
* makroekonomia i mikroekonomia
* ekonomia matematyczna, ekonomia menedżerska
* metody oceny (wyceny) projektów inwestycyjnych
* program MS Excel (ekonometria i statystyka)
* tworzenie i prognozowanie z modeli ekonometrycznych w programie GRETL
* program WINqsb (badania operacyjne, ekonometria, jak i statystyka)

Są przedmioty, które bazują na powyższych, ale na potrzeby kierunku studiów mają zmodyfikowaną nazwę. Proszę o kontakt – ustalimy, czy z innego przedmiotu też mogę pomóc.

Obecnie do listy mogę dopisać inne określenia przedmiotów, z których już rozwiązywałam zadania:
* ekonometryczna analiza kosztów
* metody ilościowe w biznesie
* prognozowanie procesów ekonomicznych

Mogę rozwiązać:
– przykładowe zestawy egzaminacyjne – od wykładowcy, bądź z poprzednich lat,
– przykładowe zestawy próbne na kolokwia – od wykładowcy, bądź z poprzednich lat,
– zadania z podręczników i zbiorów zadań akademickich,
– inne dowolnie określone zadania.

Mogę też sprawdzić już rozwiązane zadanie pod kątem jego poprawności.
Pomagam m.in. przy nauce przy przygotowaniach do egzaminów i kolokwiów.
Opracowuję też materiał statystyczny do prac magisterskich i licencjackich.

– zapraszam zapoznać się z przykładowymi zadaniami – już rozwiązanymi.

Korepetycje i konsultacje przeprowadzam:
* poprzez Internet – rozwiązywanie zadań, sprawdzanie poprawności gotowych projektów studentów.
* drogą telefoniczną – omawianie nietypowych zagadnień, dodatkowe wyjaśnienia na życzenie.

Nie jestem zainteresowana rozwiązywaniem zadań w formie komunikacji MMS, SMS w czasie rzeczywistym na kolokwium/egzaminie. Jest to stała zasada z kilku względów – prawnych, etycznych a o źródle stresu nie wspomnę.